FWP Logo
Halka, Kudowa-Zdroj
Użytkowników On-line: 0 Rezerwacje FWP OnLine
Data przyjazdu: Data wyjazdu:
Miasto: Hotel/Pensjonat:
Typ pokoju: dla:
osób
Uwzględnij:
dostawkę   wspólne spanie
 
 

Odwołaj zamówienie

...
...
Administratorem Twoich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Fundusz Wczasów Pracowniczych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Belgradzkiej 48 lok. 7 (02-793 Warszawa), z którym możesz skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: zarzad@fwp.pl . Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby bądź na adres e-mail: iodo@fwp.pl .
Podanie adresu e-mail jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci odwołania zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podane dane osobowe będą również przetwarzane w celach marketingowych (profilowania – przy czym Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji), a także w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie adresu e-mail jest zawsze dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ale jest konieczne aby odwołać zamówienie.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy (odwołanie zamówienia), a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
PRAWO DO SPRZECIWU - w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych, w tym profilowania) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail iodo@fwp.pl .
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W toku przetwarzania Twoich danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców: operatorom systemu informatycznego, podmiotom świadczącym usługi i dostarczające narzędzia z zakresu: marketingu, reklamy, obsługi klienta, partnerom współpracującym w ramach kampanii marketingowych.